Učitava se…

Dalmit

Dalmatinski Inovatori Tesla
Novosti

Organizacije za IV

Hrvatske organizacije za intelektualno vlasništvo

Državni zavod za intelektualno vlasništvo RH – DZIV, www.dziv.hr

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja RHwww.mps.rh

Hrvatska gospodarska komora – HGK, www.hgk.hr

Hrvatska autorska agencija – HAA, www.haa.hr

Hrvatsko društvo skladatelja – HDS, www.hds.hr

Hrvatska udruga za zaštitu izvođačkih prava – HUZIP, wwwhuzip.hr

Zaštita autorskih muzičkih prava – ZAMP, www.zamp.hr


Strane organizacije za intelektualno vlasništvo

World Intellectual Property Organization – WIPO/OMPI, Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo, www.wipo.int

European Patent Office – EPO, Europski patentni ured, www.european-patent-office.org  

Europe’s Network of Patent Databases, Baza patentnih dokumenata Europskog patentnog ureda , ep.espacenet.com , Baza patentnih dokumenata Europskog patentnog ureda, sučelje na hrvatskom jeziku, hr.espacenet.com

Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) – OHIM, Europski ured za registraciju žigova i industrijskog obličja, www.oami.europa.eu

International Association for the Protection of Intellectual Property – AIPPI, Međunarodna organizacija za zaštitu intelektualnog vlasništva, www.aippi.org

Inernational Confederation of Societies of Autohors and composers – CISAC, Međunarodna konfederacija društava autora i skladatelja, www.cisac.org

The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers – ICANN, Registracija internetskih domena, www.icann.org

InterDeposit Digital Number – IDDN, Registracija digitalnih autorskih djela, www.iddn.org

Licensing Executives Society International – LES, Međunarodno udruženje stručnjaka za licenciranje, www.les.org