Učitava se…

Dalmit

Dalmatinski Inovatori Tesla
Novosti

Mario Banovac

MARIO BANOVAC
E. Kvaternika 4
21213 Kaštel Gomilica
mob.: 095/906 25 82

PODVODNA LAMPA ZA NOĆNI RIBOLOV

Patentna zaštita P2009624A

Podvodna lampa za noćni ribolov namijenjena je osvjetljavanju ispod vodene površine pri noćnom podvodna lampa u ribolovu i po potrebi kao vanjsko svjetlo. U vodu se spušta pomoću električnog kabela 2 x 1 mm2 na željenu dubinu. Kao rasvjetno tijelo koristi se svjetleća dioda snage 10 W do 15 W, koja je smještena u cilindričnom metalnom kućištu . Svjetlo se širi kroz donji otvor cilindričnog kućišta, koji je vodonepropusno zatvoren sa staklenom pločicom. S gornje strane cilindričnog kućišta nalazi se otvor za vodonepropusnu kabelsku spojnicu kroz koju prolazi kabel za napajanje svjetleće diode električnom energijom. U strujni krug napajanja uključena je i kutija sa sklopom za regulaciju intenziteta svjetla, koja se spaja između baterije za napajanje i lampe, a nalazi se u čamcu.

Zbog upotrebe svjetleće diode, osnovne karakteristike podvodne lampe su:

  • mali utrošak energije tako da baterija od 10 Ah omogućava 10 sati rada;
  • otpornost na trešnje i nagle promjene temperature;
  • dugotrajnost rasvjetnog tijela, minimalno 10.000 sati rada;
  • laku manipulaciju zbog malih gabarita.