Učitava se…

Dalmit

Dalmatinski Inovatori Tesla
Novosti

7. ADRIATECH – Izložba inovacija u građevinarstvu u organizaciji SUIR

Sedma ADRIATECH – Izložba inovacija u građevinarstvu u organizaciji SUIR Saveza udruga inovatora Rijeka održati će se od 23. do 27.10.2023. u auli Građevinskog fakulteta koji je smješten u Kampusu Sveučilišta u Rijeci. Suorganizatori izložbe su HZI Hrvatska zajednica inovatora Zagreb, Udruga građevinskih fakulteta Hrvatske i Građevinski fakultet u Rijeci.

Edukativno-pokazna izložba inovacija AdriaTech ima za osnovni cilj izložbe približiti inovacije akademskoj zajednici, uvažavajući aktivnosti koje provodi Nacionalno inovacijsko vijeće. U svim europskim
dokumentima, a posebice Strategiji pametnog, održivog i uključujućeg rasta Europa 2020, pridruženim stožernim inicijativama Inovacijska unija i Digitalna agenda za Europu te programskom okviru Obzor 2020, povezuju se istraživanja i inovacije te razrađuje trokut znanja između obrazovanja, istraživanja i inovacija što čini temelj za postizanje sinergijskih učinaka ulaganja u znanost i inovacije iz nacionalnih, regionalnih i međunarodnih fondova. Izložba će doprinijeti jačanju mehanizama transfera znanja, tehnologije i intelektualnog vlasništva s javnih sveučilišta u gospodarstvo te komercijalizaciju rezultata istraživanja.
S obzirom da je izložba edukativna, mogu se izlagati inovacije i inovativni projekti u građevinarstvu nastali u zadnjih 10-15 godina.

Način predstavljanja inovacija je putem postera i ne zahtijeva prisustvo autora na izložbi. Grafičko oblikovanje i print postera će preuzeti organizator SUIR kako bi oni bili unificirani, a vaša obveza
je dostaviti dokumentaciju za izradu postera (fotografije, tekstovi, grafikoni, naziv, kontakt podaci i sl.) u digitalnom obliku. Učešće na izložbi je besplatno.

Molim vas da ukoliko ste zainteresirani, povratno putem e-maila do 1.6.2023. potvrdite vaše sudjelovanje na izložbi, s podacima o inovacijama koje želite predstaviti, te vaše kontakt podatke (e-mail adresa, mobitel) kako bismo pristupili dogovoru o potrebnoj dokumentaciji i realizaciji učešća na izložbi.

S poštovanjem,
Mladen Štajduhar, predsjednik SUIR
mob. 091 224 1979
e-mail: stajduhar04@gmail.com
e-mail: suir.rijeka@gmail.com

Odgovori