Učitava se…

Dalmit

Dalmatinski Inovatori Tesla
Novosti

Natječaj za najbolji izum i industrijski dizajn Dalmacije

NATJEČAJ ZA NAJBOLJU IZUM i INDUSTRIJSKI DIZAJN u DALMACIJI

U svrhu poticanja razvoja i komercijalizacije intelektualnog vlasništva naša udruga provodi ovaj natječaj.

Uvjeti natječaja:

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke i pravne osobe s područja Dalmacije,bez ikakvih ograničenja i uvjeta: bez plačanja članarine našoj udruzi i bez obzira dali su ili nisu članovi Udruge inovatora Hrvatske ili Saveza inovatora Hrvatske.

Predsjedništvo udruge DALMIT imenuje Predsjednika ocjenjivačkog suda iz redova istaknutih znanstvenika i stručnjaka iz područja inventivnog rada te članove ocjenjivačkog suda iz različitih oblasti tehnike (pet).

Organizacijski odbor natječaja za najbolj izum i industrijski dizajn Dalmacije  imenuje tajnika Ocjenjivačkog suda, koji ne može biti član Ocjenjivačkog suda.Tajnik Ocjenjivačkog suda odgovoran je za pripremu materijala, rad suda i vodi postupak o njegovom radu.

Rad Ocjenjivačkog suda i provedba natječaja odvija se u skladu sa PRAVILNIKOM O NATJEČAJU ZA NAJBOLJU IZUM i INDUSTRIJSKI DIZAJN U DALMACIJI usvojen od strane predsjedništva udruge DALMIT.

Na natječaju za Najbolju inovaciju i industrijski dizajn Dalmacije dodjeljuju se nagrade i priznanja i posebne nagrade.

Odgovori